תמ"א 38 - איך מתחילים? שלבים לביצוע הפרויקט

פרוייקט תמ"א אורך בין שנתיים לשנתיים וחצי בממוצע. במסגרת התהליך יחוזק הבניין, הדירות הקיימות יוגדלו וינתנו תמורות נוספות לבעלי הדירות, זאת בתמורה למתן הזכות ליזם לבניה של קומות נוספות על גג הבנין. תהליך זה נעשה כולו על חשבון היזם (כולל שכר טרחת עורך הדין והוצאות נוספות לאורך הפרוייקט).

השלבים לביצוע הפרוייקט :

הקמת נציגות דיירים לקידום הפרוייקט. הנציגות תוסמך ע"י כלל בעלי הדירות בבניין לשם התקשרות עם עורך דין ובחירת יזם לביצוע תמ"א 38. החתמת כל בעלי הדירות בבניין על על ייפוי כוח לועד הנבחר, ובכך ניתנת הסכמה עקרונית (אך לא מחייבת) לצאת לדרך.

בחירת עורך הדין אשר ייצג את דיירי הבניין. בחירת עורך הדין בשלב מוקדם תאפשר ליווי על ידו מ-א' ועד ת'. עורך הדין יעניק מנסיונו ויסייע לדיירים לבחור יזם לביצוע הפרוייקט.

בחירת היזם לביצוע הפרוייקט. נציגות הדיירים תקבל מספר הצעות לחיזוק הבניין ולהרחבת הדירות מיזמים שונים, מתוכן יבחר היזם לביצוע הפרוייקט. עורך הדין ילווה את תהליך הבחירה כך שזו תהיה בטוחה ותפיק תמורה מקסימלית לבעלי הדירות.

חתימה על חוזה. ניהול משא ומתן משפטי בין עורך הדין מטעם בעלי הדירות לבין עורכי הדין המייצגים את היזם. עורך הדין יבטיח כי זכויות בעלי הדירות יעוגנו בחוזה, וכי הם יקבלו מהיזם את מלוא הערבויות הכספיות הנדרשות להשלמת הפרוייקט ואת התמורות המוסכמות במלואן. לאחר השלמת המשא ומתן, יקבע מועד לחתימה על החוזה ע"י כלל הדיירים. מה לעשות במידה וישנו דייר שלא מוכן לחתום?

תוכניות לביצוע הפרוייקט. אדריכל מטעם היזם יכין תוכניות לביצוע הפרוייקט ויגיש אותן לאישור הדיירים. עם אישור התוכניות ע"י הדיירים, יובאו התוכניות לאישור הועדה המקומית. הליך אישור התוכניות וקבלת היתר לוקח כשנה בממוצע.

ביצוע הפרוייקט. לאחר קבלת היתר הבניה יחל היזם בביצוע העבודות לחיזוק הבנין והרחבת הדירות. תהליך הבניה לוקח בממוצע 12-14 חודשים.

השלמת הפרוייקט. עם סיום העבודות בפועל, יהווה הדבר השלמת הפרוייקט והדיירים יזכו להנות מאורח חיים בטוח ואיכותי יותר, דירות מחודשות וגדולות יותר.שי הררי משרד עו"ד    |     מגדל ב.ס.ר 4, רחוב מצדה 7, בני ברק 5126112     |     טלפון: 03-5353933     |     פקס: 03-5355770      |      office@harari-law.co.il

​​ ©  כל הזכויות שמורות לשי הררי משרד עו"ד 2015

מובהר בזאת כי אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו

בחומרים המתפרסמים באתר לרבות איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג כל תכנים המתפרסמים ללא קבלת אישור מפורש ממשרד עו״ד שי הררי.