תמ"א 38 - מכירת דירה במהלך ביצוע הפרוייקט

האם רשאי בעל דירה למכור את הדירה שבבעלותו לאחר שנחתם הסכם לביצוע פרוייקט תמ"א בבניין?


בכל חוזה לביצוע פרוייקט תמ"א, מקובל להוסיף סעיף מעגן את אופן העברת הזכויות על דירה, קרי, מכירת זכויות הבעלים בדירה שבבעלותו. חשוב לציין כי סעיף זה תקף גם כאשר מדובר בביצוע פרוייקט מסוג תמ"א 38/3 (חיזוק הבניין והוספה של עד 2.5 קומות חדשות על גג הבית המשותף), וגם כאשר מדובר בביצוע פרויקט מסוג תמ"א 38/2 (חיזוק הבניין ע"י הריסתו ובנייתו מחדש).

לפיכך, התשובה הפשוטה והברורה הנה כן.

העיקרון הבסיסי המנחה הוא כי כל בעל דירה רשאי למכור את הדירה שבבעלותו בזמן ביצוע הפרוייקט. במידה והדירה תימכר, המקובל הוא כי בהסכם המכר שיחתם בין בעל הדירה לרוכש, הרוכש יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות ע"פ הסכם התמ"א, ואף יחתום על כל המסמכים הרלוונטיים.שי הררי משרד עו"ד    |     מגדל ב.ס.ר 4, רחוב מצדה 7, בני ברק 5126112     |     טלפון: 03-5353933     |     פקס: 03-5355770      |      office@harari-law.co.il

​​ ©  כל הזכויות שמורות לשי הררי משרד עו"ד 2015

מובהר בזאת כי אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו

בחומרים המתפרסמים באתר לרבות איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או להציג כל תכנים המתפרסמים ללא קבלת אישור מפורש ממשרד עו״ד שי הררי.